MICHIEL SANTEGOEDS 


Eigen publicaties


Born, van den J., Santegoeds, M. (2020). Doelgericht ontwikkelen verhoogt het werkplezier. In: TIB, mei 2020.       

        Pagina 38-40 


Santegoeds, M. (2015). Begin bij het waarom. Het vormgeven van je onderwijs.  In: JSW, juni 2015. Pagina 38-41


Santegoeds, M. (2015). Zo vergroot je betrokkenheid binnen je team. In: JSW, april 2015. Pagina 12-15


Bogaard, D. van den & Santegoeds, M. (2015). Geen blauwdruk, maar op ontdekkingstocht. In: Sardes Special

nummer 16, april 2015, Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden.


Santegoeds, M. (2014). Structureel veranderen. Niet moeten maar willen. In: JSW, januari 2014. Pagina

22-25.


Santegoeds, M. (2014). Invoering Klimaatschaal op 16 basisscholen in Noord-Brabant. In: Zorg Primair (CNV

Onderwijs), 02-2014. Pagina 10-13.


Santegoeds, M. (2013). Doelgericht veranderen op schoolniveau. In: JSW, februari 2013. Pagina 32-35.


Donkers, A. & Santegoeds, M. (2013). De kracht van de Klimaatschaal. In: SpeZiaal, juli 2013. Pagina 20-22.


Santegoeds, M. (2011). Verbetering van werkwoordspelling. Functionele schrijfopdrachten en feedback.

In: JSW, januari 2011. Pagina 42-45.Over mijn projecten

De Boer, S (2017). Ruim baan voor de leraar. Dubbelinterview. In: Kader Primair, maart 2017. Pagina 30-34


Meulman, K (2018). Naar school gaan is elke dag een feestje. In: SLO Context PO, september 2018. Pagina 14-16